Jubilon i Eco mode

Även till säsongen 2017 får Jubilon behålla sina gamla trasor där både storsegel och fock börjar sjunga på sista versen. Jubilon går därav in i Eco mode med ganska mycket tejp här och där.. Dvs hållbar segling ur ett miljöperspektiv men inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. HighTech-seglingssnurran håller inte i längden i kontexten av vårt[…]