Tuning & speed guide

 

 

Målfarter & Målvinklar. Egen med m/s:

 

Terminologi:

 

Target Speeds ORC:

 

Komplett Polardiagram:

 

Förklaring Polardiagram från ORC:

 

Rigg Tension Guide:

 

Trim Guide:

Det finns mig veterligen ingen seriös trimguide för J/92:an. Norths trimguide för J/105:an är bra och ligger sannolikt ganska nära tänket kring 92:ans trim. Den kommer att utgöra en referens för en egen kommande trimguide.

 

Grundläggande trimteori:

Gransegels ”Granboken”